Stockholm 14:26
0,00% Idag
-4,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-11 08:48:40

IRISITY: KÖPER AI-KONSULTBOLAGET VISIONISTS FÖR 33 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) AI-säkerhetsbolaget Irisity köper samtliga aktier i Visionists, ett konsultbolag inom avancerad bild- och videoanalys.

Irisity befäster genom förvärvet sin marknadsledande position inom AI för videoanalys, skriver Irisity i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 33 miljoner kronor och ska betalas 15 procent kontant och 85 procent genom en apportemission. Vid apportemissionen ska ägarna i Visionists tillskjuta samtliga aktier i Visionists som apport mot erhållande av aktier i Irisity. Affären är villkorad av att bolagsstämman fattar beslut om apportemission.