Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-13 16:12:51

Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB


Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556767-0541 Episurf Medical AB
InstrumentA-shares/B-shares
InnehavarePål Ryfors
 
Före transaktionen
Antal aktier32 786
Antal rösträtter32 786
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2017-11-10
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 016 393
 - direkt innehavda rösträtter2 983 607
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier3,3 %
 - direkt innehavda rösträtter6,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,9 % 1 016 393
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,9 % 1 016 393
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 983 607
 - andel av rösträtter6,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPål Ryfors
 - telefon+46709623669
 - mejlpal.ryfors@episurf.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML