Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-18 10:20:34

KLIMAT: IEA UPPMANAR OLJEINDUSTRI SLUTA PROSPEKTERA REDAN I ÅRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Världens olje- och gasbolag måste sluta exploatera tillgångar från och med i år om den globala uppvärmningen ska kunna stoppas, enligt internationella energimyndigheten IEA:s nysläppta så kallade "Net Zero"-rapport.

Påståendet, som Financial Times kallar "radikalt", ingår i en rapport från IEA om hur världen ska nå nettonollutsläpp av koldioxid 2050 och således möta FN:s Parisavtal med målet att hålla temperaturökningen under 1,5 grader högre än förindustriell nivå.

En drastisk minskning av energiutvinning från fossila bränslen måste samtidigt genomföras vid sidan av en dramatisk ökning i investerande mot mindre koldioxidintensiva energislag. IEA uppskattar att runt 5.000 miljarder dollar i investeringar per år kommer krävas från 2030, en ökning från omkring 2.000 miljarder dollar i år.

"Vi måste få till en historisk ökning i investerande", säger Fatih Birol, organisationens ordförande.

Net Zero-rapporten är författad mot bakgrund av att politiker, klimataktivister och investerare krävt en klarare vägledning för hur världen ska nå Parisavtalets mål.

För att nå målen måste kolenergin minska med 90 procent, gasenergin halveras och oljeefterfrågan minska med 75 procent till 2050, enligt IEA.

Med så branta minskningar gentemot fossila bränslen kommer förändringarnas vindar blåsa snålt över oljeberoende nationers ekonomier.

"Sådana länder, med ekonomier som förlitar sig på olje- och gasintäkter, kommer möta enorma utmaningar", säger Fatih Birol.

Dave Jones, analytiker på klimattankesmedjan Ember, menar att uppmaningen till industrin om att stoppa utvinning är mycket förvånande, i uttalanden för Financial Times.

"Jag tror inte någon förväntat sig detta från IEA. Det är ett lappkast från deras sida, då organisationen har en historia av att förorda fossila bränslen kan man bara kalla detta för otroligt. Det är närmast att likna vid ett knivstick på fossilenergibranschen", sade han.