Stockholm 17:30
0,00% Idag
-32,51% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-22 16:29:53

RÄNTOR/VALUTOR: STÖKIGT MED RÄNTEHÖJNINGAR OCH JPY-INTERVENTIONSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor steg brett under händelserik torsdag som präglades av räntebesked från flera centralbanker och japanska valutainterventioner. Euron återhämtade först en tydlig försvagning mot dollarn i spåren på Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen men försvagades åter på eftermiddagen.

Fed höjde som väntat styrräntan med 75 punkter men ledamöternas nya prognoser, om att räntan kan höjas med ytterligare 125 punkter före årsskiftet och att räntetoppen nu har höjts till 4,6 procent, gjorde ändå att Fed framstod som mer hökaktiga än väntat

Fedchefen Jerome Powell sade också vid den efterföljande presskonferensen att policyn behöver vara "tillräckligt restriktiv" en tid för att inflationen ska sjunka tillbaka mot 2 procent.

Bank of Japan inledde torsdagen med det väntade beskedet att policyn förblir oförändrad, och att nya lättnader inte kan uteslutas vid behov. Detta, i kombination med onsdagens tuffa budskap från Fed, fick dollarn att stärkas till 24-årshögsta 145:90 på förmiddagen, bara för att vända tvärt ner omkring klockan 10 på förmiddagen när japanska myndigheter grep in för att bromsa yenförsvagningen, detta för första gången på 24 år.

Japans finansminister Shunichi Suzuki sade senare att rörelserna på valutamarknaden är oroande och inte kan förbises. Myndigheterna kommer därför att fortsätta att bevaka utvecklingen och vidta åtgärder mot överdrivna rörelser.

Han sade också att Japan alltid är i nära kontakt med valutaansvariga myndigheter i andra länder, men ville inte kommentera om andra länder deltagit i interventionen. ECB och SNB uppgav dock att de inte hade deltagit i interventionen.

Masato Kanda, regeringens främste talesperson i valutafrågor, sade att de kan agera med interventioner när som helst och var som helst, inklusive helger. De är redo att svara på valutarörelser under alla omständigheter.

SNB meddelade senare att de (som väntat) höjer styrräntan med 75 punkter, till 0,50 procent, vilket innebar att räntan blev positiv för första gången sedan december 2014.

Vaga signaler om kommande räntehöjningar ledde dock till att räntebeskedet sammantaget tolkades som mjukt, vilket bidrog till att Schweizerfrancen försvagades markant mot andra valutor efter beskedet.

SNB-chefen Thomas Jordan sade efter räntebeskedet att de är redo att intervenera för att förhindra överdrivna förstärkningar och försvagningar i växelkursen. Han tillade samtidigt att den senaste tidens francförstärkning har hjälpt till att dämpa inflationen.

Norges Bank följde upp med att höja styrräntan 50 punkter, till 2,25 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Banken flaggade samtidigt för att räntan sannolikt kommer att höjas på nytt i november.

Erica Dalstö, chefsstrateg på SEB i Oslo, noterade dock att den nya räntebanan, som antyder att räntan kan höjas med 25 punkter i november, december och under första kvartalet nästa år, höjdes mindre än väntat.

"Banan antyder nedåtrisker mot vårt estimat om policyränta på 3,00 procent vid årsskiftet, men kärninflationen kommer sannolikt att fortsätta överraska på uppsidan. Hur som helst, vi upprepar att (ränte-) toppen sannolikt nås i december", skrev hon i ett kundbrev.

Bank of England höjde därefter sin styrränta med 50 punkter, till 2,25 procent, vilket var vad en majoritet av ekonomerna hade väntat. Policykommittén var dock oenig om tagen; tre ledamöter av nio ledamöter ville höja med 75 punkter medan en ville nöja sig med 25 punkter.

BOE meddelade samtidigt att innehavet av brittiska statspapper ska minska med 80 miljarder pund över de kommande tolv månaderna, ett besked som bidrog till en kraftig uppgång i statspappersräntorna. Tioårsräntan steg cirka 20 punkter efter BOE-beskedet, till 3,50 procent.

SEB:s Seyran Naib och Marcus Widén noterade i ett kundbrev att obligationer för 40 miljarder pund förfaller under den kommande tolvmånadersperioden, så för att minska innehavet enligt beslutet kommer BOE behöva aktivt sälja obligationer till privata investerare för 10 miljarder pund per kvartal, och därmed konkurrera med finansdepartementet som i sin tur väntas öka emissionsvolymen för att finansiera stora underskott med tanke på utlovade energistöd och skattelättnader.

BOE gav ingen tydlig vägledning om kommande räntebeslut men markerade att banken kommer att svara "kraftfullt, vid behov" om utsikterna pekar mot mer ihållande inflationstryck, inklusive från starkare efterfrågan.

Svenska statsobligationsräntor steg med upp till 12 punkter på torsdagen, med störst uppgång i kortare löptider. Tioårsräntan steg 9 punkter, till 2,00 procent, samtidigt som motsvarande tyska ränta 7 punkter, till 1,95 procent.

Dollarn fortsatte att stärkas mot kronan i spåren på en allmän dollarförstärkning efter Feds räntebesked. Under natten till torsdagen nåddes en ny högstanotering runt 11:1350 men dollarn föll därefter tillbaka kraftigt till cirka 10:9750 som lägst under förmiddagens turbulens i samband med SNB:s räntebesked och de japanska myndigheternas interventioner.

USD/SEK rörde sig därefter oregelbundet men steg åter till 11:04 till den svenska stängningen, knappt 6 öre högre jämfört med vid samma tid på onsdagen. Euron hade samtidigt försvagats 0,5 öre, till 10:88.

Vice riksbankschefen Henry Ohlsson upprepade Riksbankens bedömning om att kronan bör stärkas framöver när han talade på torsdagsmorgonen. För detta talar den svenska ekonomins styrkor.

"På lång sikt är det de långsiktiga förutsättningarna i ekonomin som bestämmer växelkursen. Vi har sett under många år en svensk ekonomi som varit stark, till exempel var återhämtningen i Sverige efter pandemin starkare än i euroområdet", sade han.

Amerikanska statspappersräntor steg framför allt i kortare löptider efter Fedbeskeden på onsdagskvällen medan långa räntor rörde sig mer oregelbundet.

På torsdagseftermiddagen var rollerna omvända, med en markant ränteuppgång i längre löptider men mindre rörelser i kortare löptider. Vid svensk stängning noterades tvåårsräntan till 4,14 procent, 17 punkter högre än vid samma tid på onsdagen. Tioårsräntan hade samtidigt stigit 12 punkter, till 3,66 procent.

USA-data på torsdagen visade att antalet nyanmälda arbetslösa steg till 213.000 personer förra veckan, från 208.000 veckan före (väntat 218.000).