Stockholm 09:45
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-28 06:50:47

CONCEJO: FASTSTÄLLT NYA FINANSIELLA MÅL (OMS)(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I samband med publicering av bolagets årsredovisning har Concejo fastställt nya finansiella mål.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"För att möta det övergripande målet att skapa värde för aktieägarna är det övergripande finansiella målet att ha den finansiella styrka som krävs för att utveckla de verksamheter Concejo valt att investera i. Övriga finansiella mål är satta på verksamhets- eller gruppnivå", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Målet för portföljbolaget Firenor International är att uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet. Vidare är målet att rörelsemarginalen för bolaget, under perioden 2021-2025, succesivt ska förbättras för att slutligen uppnå en hållbar nivå om minst 5 procent, enligt pressmeddelandet.

Målet för portföljbolaget SBF Management är att bolagets fonder ska ge en riskjusterad avkastning för fondens investerare som långsiktigt kan mäta sig med marknadsledarna för alternativa fastighetsinvesteringar. Vidare är målet att förvaltat kapital ska öka med mer än 10 procent per år i genomsnitt under perioden 2021-2025, enligt pressmeddelandet.

För övriga bolag i portföljen är Concejos mål att nå en genomsnittlig årlig avkastning på investerat kapital på mer än 15 procent under perioden 2021-2025.