Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-23 14:13:00

Crowdsoft tecknar sitt första pilotavtal i Storbritannien

Ashton Gate Stadium ny kund till Crowdsoft.

Ashton Gate, hemmaarena för Bristol City Football Club och Bristol Rugby, har ingått avtal med Crowdsoft Technology om att genomföra ett pilotprojekt med den appbaserade företagslösningen, C-One. Syftet är att skapa branschens första "smarta stadion"-lösning.


Syftet är att leverera ökad kommunikationseffektivitet på Ashton Gate genom att skapa samverkan och en säker kommunikation mellan ledning och verksamheten. C-Ones centrala monitoreringsfunk-tionalitet möjliggör kommunikation mellan flera operationella grupper genom att samla in och distribuera all information via text, bild, ljud och video. Det här möjliggör för arenan att bättre hantera besöksströmmar, snabbt agera på säkerhetsrisker och förbättra informationsspridning om till exempel pågående matcher och aktiviteter. Utöver har Asthon Gate köpt C-Ones geopositionering vilket visar medarbetares exakta position i realtid och gör insatser snabbare och mer effektiva.

Pilottestet kommer även att utröna om Ashton Gate's styrsystem kan integreras med Crowdsoft's kommunikationslösning för att skapa branschens första "smarta stadion"-miljö. Pilotavtalet löper under 6 månader och har begränsad påverkan på omsättningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ashton Gate                                                                                                                   Crowdsoft

Lisa Knights                                                                                                                     Gary Bernstein
Chief Communications Officer                                                            Managing Director
Ashton Gate                                                                                                                    Crowdsoft Technology UK

Email: lisa.knights@ashtongate.co.uk                                                                           Email: gary.bernstein@crowdsoft.com 

Hemsida: www.ashtongatestadium.co.uk                                           Hemsida: www.crowdsoft.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018.

Kort om Ashton Gate

Ashton Gate stadion har genomgått en tvåårig ombyggnation, till en kostnad av 45 miljoner GBP, vilken färdig-ställdes i september 2016. Ashton Gate är nu en toppmodern arena med 26 500 sittplatser. Anläggningen är en del i Stephen Lansdowns grupp av idrottsföretag och är hemmaarena för Bristol City FC, Bristol Rugby, Bristol Sport och anläggningen är även den ledande konferens- och eventanläggning i sydvästra England.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft.

Crowdsoft Technology AB grundades 2014, listades 2016 och satte upp sitt första kontor i UK 2017. I december 2017 förvärvades Flowscape, vilket är den ledande Workplace Experience leverantören. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF