Stockholm 17:30
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-03 13:50:03

Träffa Ecoclime hos Laika och Arbetsmiljöforum


Ecoclime talar på Laikas Investerarafton 9 april

Ecoclime är ett av tre företag som har inbjudits att presentera vår verksamhet på Laikas Investerarafton. 

När: 9 april klockan 17.45 - 20.00

Plats: GT30, Turbin, Grev Turegatan 30, Stockholm

Ecoclimes affärsmodell är lika enkel som den är effektiv. Resultatet? De tre senaste åren har omsättningen - under lönsamhet - ökat från 3 miljoner till drygt 70. Under kvällen kommer företagets VD Lennart Olofsson att tala om hur han ser på framtiden för bolaget. Ecoclime har mutat in en stark position inom hållbarare lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi, fastighetsautomation och det globala klimatet.

Anmäl dig här (http://www.investerarbrevet.se/?z=investerarafton-9-april-7445)!

Kontakt: Petra Kyllerman // 076-602 43 12 // petra.kyllerman@ecoclime.se

Ecoclime medverkar på Arbetsmiljöforums konferens 9-10 april 

Ecoclime kommer att ställa ut på Arbetsmiljöforums konferens om arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor som går av stapeln i Stockholm den 9-10 april. 

Konferensen tar del av såväl forskning som exempel, erfarenheter och olika perspektiv på arbetsmiljö. Aktivitetsbaserade kontor är just nu den starkaste trenden när man bygger nytt eller renoverar. Dessa kontor sägs främja samarbete, kreativitet och produktivitet och passar väl med modern teknik och nya sätt att arbeta. Men hur fungerar dessa miljöer i praktiken? Erbjuder de goda arbetsmiljöer för alla? Hur gör man för att det ska bli så bra som möjligt?

Ecoclime har valt att delta för att få tillfälle att diskutera med deltagarna kring hur ett gott inomhusklimat påverkar välmående och produktivitet. Vi kommer att erbjuda deltagarna vår nyligen framtagna undersökning som tar tempen på inomhusklimatet.  

Anmäl dig här (https://www.metodicum.se/arbetsmiljon-aktivitetsbaserade-kontor/)!

Kontakt: Jimmy Andersson // 073-63 23 197 // jimmy.andersson@ecoclime.seEcoclime Group AB är ett ledande svenskt miljöteknikföretag som levererar lösningar för inomhusklimat, cirkulär energi och fastighetsautomation. De patenterade lösningarna bidrar till ökat välmående med världens stabilaste inomhusklimat samt minskad klimatpåverkan med återvinning, lagring och distribution av förnybar termisk energi. Systemen för automation hjälper kunderna att optimera alla delsystem i fastigheten. Företaget har huvudkontor i Umeå, tillverkning i Vilhelmina, sälj- och projektkontor i Stockholm och Arvika. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF