Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-17 15:47:17

XBRANE BIOPHARMA: GARANTER FICK TA 19% AV EMISSIONENSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den företrädesemission om 91 miljoner kronor som Xbrane aviserade i slutet av maj tecknades till 66,5 procent med stöd av teckningsrätter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Runt 14,5 procent tecknas utan stöd av rätter och resten, cirka 19 procent, tillföll emissionsgaranterna.

Garanterna är "vissa befintliga aktieägare och externa garanter", som det uttrycks i prospektet. Ersättningen för garantierna ligger på 8,4 miljoner kronor enligt prospektet.

"Jag vill tacka existerande och nya aktieägare för förtroendet i denna företrädesemission. Vi är glada över att ny ha slutfört sista steget i att säkerställa full finansiering för vår pågående fas III studie med vår ledande biosimilar Xlucane. Vi planerar att rapportera data från det primära effektmåttet i studien under Q2 2020", Xbranes vd Martin Åmark i onsdagens pressmeddelande.