Stockholm 17:01
-0,86% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-20 15:55:18

OREZONE: HAR BERÄKNAT KOSTNADER BRYTNING, ANRIKNING FESTSJÖNSTOCKHOLM (Direkt) Prospekteringsbolaget Orezone har kommit fram till att kostnaden för brytning och anrikning vid Fetsjön, exklusive sällsynta jordartsmetaller, uppgår till cirka 20 dollar per ton.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att SGU (Sveriges geologiska undersökning), som tidigare meddelats i november 2016, uppskattar tonnaget i en mindre del av Fetsjö-delen av projektområdet till 75 miljoner ton med bland annat 0,11 procent sällsynta jordartsmetaller, som förkortas REE.

"Detta utgör dock bara en mindre del av hela projektområdet. Orezones preliminära uppskattning genom enkla volymberäkningar är att tonnaget i hela projektområdet, Ormbäcken och Fetsjön, kan uppgå till 1.000 miljoner ton eller mer", skriver Orezone.

Med nu gällande metallpriser uppskattas det totala in-situ-värdet (bruttovärde i berget) av grafit och metaller, exklusive REE, till cirka 70 dollar per ton. Det totala in-situ-värdet inklusive REE uppskattas till cirka 100 dollar per ton.

"Orezone är försiktigt positiv till att det är tekniskt möjligt att utveckla en ekonomiskt försvarbar metod för anrikning av REE. Tidskrävande arbete kvarstår dock", heter det.

Orezones preliminära beräkningar indikerar att enbart utvinning av grafit, uran, molybden, och vanadin kan bli lönsam. Med en tekniskt och ekonomiskt fungerande anrikningsmetod även för REE skulle lönsamheten förbättras. Exklusive kapital- och investeringskostnader pekar preliminära uppskattningar alltså på att kostnaden för brytning och anrikning, exklusive REE, uppgår till cirka 20 dollar per ton.

Nu arbetar Orezone vidare med att etablera samarbetspartners för det vidare prospekteringsarbetet. Vidare planeras för fortsatta anrikningsförsök och ytterligare borrning för att slutligen få fram en bevisad malmreserv, skriver bolaget.