Stockholm 11:37
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-12-07 14:19:03

CONCEJO: KÖPT YTTL 10% I ENVIGAS FÖR 15,5 MLN KR, HAR NU 23,2%STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som nyligen bytt namn från Consilium, har ökat sitt ägande i Envigas genom förvärv av 10 procent av aktierna i bolaget från befintliga ägare för en köpeskilling om cirka 15,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter förvärvet uppgår Concejos ägande i Envigas till 23,2 procent, vilket innebär att Envigas framöver kommer att redovisas som ett intressebolag.

Envigas är ett industriföretag som genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på rester från skogsindustrin.