Stockholm 16:50
0,00% Idag
-21,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-01 07:31:57

BONZUN: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,6 MLN KR I 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonzun, verksamma inom patientstöd på ett antal områden, redovisar ett rörelseresultat på -3,6 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022.

Intäkterna blev 0,2 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 miljoner kronor med likvida medel om 0,2 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

"En utmaning är långa ledtider i säljprocessen vilket gör den likvida situationen stundtals pressad. Bolaget har per den sista augusti utökat lånen med 2 miljoner kronor för att kunna ha uthållighet i försäljningen. Vi har dock tjänster som inte påverkas negativt av den ökade oron i världen, tvärtom", skriver Bonnie Roupé i vd-ordet av rapporten.