Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-02 10:50:39

Flaggningsmeddelande i Recipharm AB (publ)


Flaggningsmeddelande i Recipharm AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556498-8425 Recipharm AB (publ)
InstrumentSE0005757267 Aktie B
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 338 956
Antal rösträtter6 338 956
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2017-12-29
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 653 975
 - direkt innehavda rösträtter5 653 975
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,94 %
 - direkt innehavda rösträtter2,82 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,82 % 5 653 975
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,82 % 5 653 975
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJosefine Ekedahl
 - telefon08-56225208
 - mejljosefine.ekedahl@lannebofonder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML