Stockholm 17:30
-0,20% Idag
+13,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 17:18:48

Ellen AB (publ) avhöll den 23 april sin årsstämma


 

Ellen AB (publ) avhöll den 23 april sin årsstämma


I sitt anförande vid årsstämman redogjorde styrelseordförande Ingrid Atteryd Heiman för verksamhetsåret 2017 och verkställande direktör Jenny Fingal framtidsutsikterna för bolaget. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ellenab.com.
Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkning för 2017. Årsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag om disposition av bolagets resultat. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om styrelse- och revisionsarvoden. Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Lövgren, Ingrid Atteryd Heiman, Jan Kockum och Catharina Vackholt. Jens Engström valde att inte stå till valberedningens förfogande på grund av personliga skäl.
Till bolagets revisor valdes Finnhammars Revisionsbyrå AB i Uppland Väsby. Finnhammars Revisionsbyrå har anmält Bengt Beergrehn till ansvarig revisor.
Årsstämman utsåg Sven Mattsson (omval) till ordförande i valberedningen och Ingrid Atteryd Heiman (omval) och Jan Kockum (nyval) till ledamot i valberedningen.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Ellen AB är listat på First North med kortnamn ELN. Erik Penser Bankaktiebolag agerar som bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:

Jenny Fingal, VD på telefon 08 - 412 10 00 05 eller via epost jf@ellenab.com

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april  2018 kl. 08.00 CET.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en aqua block tampong, en intim foam och en intim deo. Foamen och deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com 

 

 

 

Bilaga