Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,40% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-04 06:01:57

RÄNTOR/VALUTOR: LITE STARKARE USD, FED SIGNALERAR AVVAKTANSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA-räntorna har sjunkit något med den tioåriga statsobligationen på 1,61 procent i den sena USA-handeln. Dollarn har stärkts lite mot såväl euron som yenen, medan Asienbörserna utvecklas trevande med Kina och Japan fortsatt helgstängda.

Räntorna sjönk efter att ISM:s industri-PMI i USA på måndagen visade en oväntad nedgång, men det kommer samtidigt besked om fortsatta lättnader i restriktionerna i olika delstater.

Flera Fed-företrädare signalerade på måndagen att även om ekonomin visar förbättring så är de ännu inte framme vid sådana framsteg som motiverar en ändrad hållning.

Fed-chefen Jerome Powell sade att ekonomin åter öppnar med starkare ekonomisk aktivitet och fler jobb.

"Det är perspektivet uppifrån, låt oss kalla det 10.000-metersperspektivet, och med den gynnsamma utsikten så ser vi förbättringar. Men vi bör också titta på vad som sker på gatunivå", sade han.

Han nämnde där att utvecklingen bland annat varit sämre för de med lågbetalda jobb, som drabbats hårdare av krisen.

John Williams, Fed-chef i New York, sade också att även om ekonomin återhämtar sig så är förhållandena ännu inte nära för att börja dra tillbaka stödet.

"Det är tydligt att det är ett stort skifte i ekonomin, och utsikterna har förbättrats. Men låt mig betona att datan och förhållanden som vi ser nu inte är nära tillräckliga för att FOMC ska ändra dess penningpolitiska hållning", sade han.

Inflationen kan komma att stiga i närtid då priserna stiger från den förra vårens låga nivåer, men det är sannolikt att inflationen letar sig tillbaka till omkring 2 procent nästa år.

Även Thomas Barkin, Fed-chef i Richmond och röstande i FOMC i år, noterade för CNBC inflationstrycket stiger i år men väntas sedan avta nästa år när ekonomin normaliseras.

Han kommer särskilt att titta på sysselsättningsgraden för att avgöra om tillräckliga framsteg görs på arbetsmarknaden.

Fredagens jobbrapport i USA inväntas därför med intresse.

Noteras på tisdagen kan att inflationstakten i Sydkorea steg till 2,3 procent i april från 1,5 procent i mars, över väntade 2,2 procent och den högsta nivån sedan augusti 2017.

"Inflationen kommer att stiga ytterligare nästa månad och närma sig 3,0 procent i årstakt innan baseffekterna börjar avta. Vi tror inte att det detta kommer att ha någon betydande inverkan på Bank of Koreas hållning under en tid om inte den underliggande inflationen stiger ytterligare", skrev ING i en kommentar.

Senare under morgonen lämnar Australiens centralbank räntebesked. Vi får en ny prognos från SEB och under dagen även brittiskt industri-PMI och industriorder från USA.tisdag kl 6.00 (måndag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:4314 (8:4240) EUR/USD 1:2039 (1:2068)
EUR/SEK 10:1524 (10:1661) USD/JPY 109:24 (108:97)
Jp obl 2 -0,12 (-0,12) Jp obl 10 0,10 (0,10)
Ty obl 2 -0,68 (-0,68) Ty obl 10 -0,20 (-0,21)
US obl 2 0,16 (0,16) US obl 10 1,61 (1,61)