Stockholm 17:30
+0,59% Idag
+27,86% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-25 08:00:00

Xvivo Perfusion: XVIVO Perfusion tidigarelägger datum för rapportering av Bokslutskommuniké 2019 till den 30:e januari 2020.

XVIVO Perfusion AB (publ) har beslutat att tidigarelägga datum för rapportering av Bokslutskommuniké 2019 till den 30:e januari 2020.


Göteborg den 25 juni 2019
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, +46 735 192159, christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com
Magnus Nilsson, VD, +46 31-788 21 50, magnus.nilsson@xvivoperfusion.com

För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Denna information är sådan information som Xvivo Perfusion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08.00 den 25 juni 2019.


______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor finns i Lund och ett kontor i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com.
______________________________________________________________________________________________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424. Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.
E-mail: info@xvivoperfusion.com.Hemsida: www. xvivoperfusion.com 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF