Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-11 08:50:03

TOURN: GODKÄND AV YOUTUBE SOM MCN-NÄTVERKSTOCKHOLM (Direkt) Tourn har blivit godkänd av Youtube till att bli ett så kallat MCN-nätverk (Multi Channel Network).

Det framgår av ett pressmeddelande.

MCN-nätverk är tredjepartsleverantörer som är anslutna till flera Youtube-kanaler i syfte att erbjuda tjänster som målgruppsutveckling, innehållsprogrammering, samarbeten mellan innehållsskapare, hantering av digitala rättigheter, intäktsgenerering och/eller försäljning.

"Styrelsen anser att detta bör möjliggöra betydande intäktsökning för bolaget, men det kräver ett långsiktigt arbete och intäkterna bör öka successivt under tiden då Tourn knyter allt fler influencers till sitt MCN. För att förtydliga avkastningen av att Tourn blir ett MCN, kommer det även att redovisas separat i månadsrapporterna", heter det.