Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-01-09 16:28:21

NC LAHEGA: VD KÖPT 200.000 AKTIER INOM RAMEN FÖR OPTIONSAVTALSTOCKHOLM (Direkt) NC Lahegas vd Erik Hantoft har köpt 200.000 aktier i NC Lahega av Nocroc Ventures, en av bolagets huvudägare.

Köpet sker inom ramen för det optionsavtal som Erik Hantoft ingått med Nocroc Ventures om förvärv av uppemot 1,1 miljoner aktier, framgår det av ett pressmeddelande.