Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-17 15:30:08

RECYCTEC: LÖNSAMHET DRÖJER NÅGOTSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorgets Recyctec Holding reviderar tidigare kommunicerade mål om att nå ett positivt rörelseresultat för helåret 2017. I stället räknar styrelsen med att kunna nå breakeven på månadsbasis under fjärde kvartalet 2017.

"Detta definieras som att bolaget under nämnda kvartal för en enskild månad skall nå ett positivt rörelseresultat (EBIT), men dock inte nödvändigtvis för kvartalet som helhet", skriver bolaget.

Recyctec behåller sin långsiktiga målsättning att under 2020 i årstakt omsätta över 100 miljoner kronor med en rörelsemarginal som överstiger 30 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om", säger bolagets vd Niklas Ekman. "Det tar dock längre tid än tidigare beräknat att få hela kedjan av insamling av använd glykol, rening av glykolen och sen distribution och försäljning av denna unika miljöprodukt att fungera tillfredsställande".