Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-03 13:33:28

NFO Drives får nya order till utomhusfontäner

NFO Drives installerar frekvensomvandlare för utomhusfontäner. Det är till en kund i Schweiz och en kund i USA.


NFO Drives AB har installerat 11 stycken frekvensomvandlare med en effekt på 18,5 kW vardera till utomhusfontäner i Schweiz. Myndigheter i Schweiz har uppmärksammat farliga jordströmmar, vilka uppstår med traditionell PWM (Pulse Width Modulation) teknik. Dessa jordströmmar är en personsäkerhetsrisk. Myndigheten godkänner inte anläggningar med högre läckström än 30mA. NFO Sinus frekvensomvandlare genererar mindre än 2mA jordströmmar. Detta gör att NFO Sinus frekvensomvandlare är den enda på marknaden existerande frekvensomvandlare som klara myndighetskravet.

I USA är myndighetskraven ännu tuffare. Kraven i USA är att jordströmmarna inte får överstiga 10 mA. Detta har lett till att NFO Drives har fått leverera 31 stycken frekvensomvandlare med effekt på 7,5 kW vardera.

-        Vi har tidigare levererat prover till dessa två kunderna med gott resultat. Dessa två leveranser ser vi som en effekt av det goda resultatet från proven, säger Johan Braun, VD för NFO Drives. Vi hoppas nu på repetitiva orders och upplever detta som ett genombrott för vår teknik, fortsätter Johan Braun.

Ordervärde är 0,7 MSEK och bokförs under kvartal 3 2019.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF