Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-29 08:30:07

Online Brands offentliggör resultat från andra konverteringsperioden av det tidigare utgivna konvertibla förlagslånet 2016/2019

Den andra konverteringsperioden för Online Brands Nordic AB (publ):s (Online Brands eller Bolaget) konvertibla förlagslån 2016/2019 som löpte under perioden 1 - 15 juni 2017 tillförde Bolaget 168 420 nya aktier genom konvertering av skulder om 67 368 SEK, till en konverteringskurs om 0,40 SEK per aktie (en överkurs om 0,35 SEK då det nominella värdet uppgår till 0,05 SEK per aktie).


ONLINE BRANDS OFFENTLIGGÖR RESULTAT FRÅN ANDRA KONVERTERINGSPERIODEN AV DET TIDIGARE UTGIVNA KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅNET 2016/2019

Den andra konverteringsperioden för Online Brands Nordic AB (publ):s (Online Brands eller Bolaget) konvertibla förlagslån 2016/2019 som löpte under perioden 1 - 15 juni 2017 tillförde Bolaget 168 420 nya aktier genom konvertering av skulder om 67 368 SEK, till en konverteringskurs om 0,40 SEK per aktie (en överkurs om 0,35 SEK då det nominella värdet uppgår till 0,05 SEK per aktie).

I och med denna konvertering ökade Bolagets aktiekapital med 8.421 SEK, från 1.093 905,29 SEK till 1.102.326,29 SEK.

I och med konverteringen uppgår det totala antalet aktier i Bolaget nu till 22.046.532 stycken.

Bolagets egna kapital ökade med 58.947 SEK till 1.735 TSEK

Kommande konverteringsperioder för Online Brands konvertibla förlagslån 2016/2019 är 1 december - 15 december 2017, 1 juni - 15 juni 2018 samt 1 december - 15 december 2018.

Dalsjöfors den 29 juni 2017

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Online Brands Pressrelease 2017-06-29.pdf

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands Nordic AB, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver en ledande e-butik på den svenska marknaden för smycken. Koncernen består av moderbolaget Online Brands Nordic AB; de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver AB; som säljer vigselringar, smycken, klockor och matsilver via ehandelsbutiken, www.hedbergsguld.se och sin fysiska butik i Dalsjöfors utanför Borås, Juvelerare Eric G Andersson AB som bedriver smyckes- och klockhandel i Västervik samt Juvelerare John Victorins i Varberg AB Bolaget har sedan 1908 sålt smycken av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel 08- 503 10 550

Denna information är sådan information som Online Brands Nordic AB (publ) ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 08.30 CET.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML