Stockholm 17:30
-0,89% Idag
-3,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 09:07:00

TELE2: SPÅR STARKARE 2H I SVERIGE JMF 1H - VDSTOCKHOLM (Direkt) Tele2 räknar med att verksamheten i Sverige kommer att fortsätta att påverkas av negativa roamingeffekter under andra kvartalet, men att andra halvåret blir bättre.

"Under andra halvåret kommer vi inte att ha de negativa effekterna av roam-like-at-home och vi kommer inte heller att ha motgångarna som vi har haft inom B2B. Vi räknar med att andra halvan av året blir starkare för Sverige", säger Tele2:s vd Allison Kirkby till Nyhetsbyrån Direkt.

Under det första kvartalet påverkades Tele2:s verksamhet i Sverige av negativa roamingeffekter om 51 miljoner kronor, vilket enligt Allison Kirkby var som väntat.

"Effekten under andra kvartalet borde bli liknande den under första kvartalet, kanske lite mindre", säger hon.

Allison Kirkby upprepar den tidigare bedömningen om totala roamingeffekter för hela Tele2-koncernen om 100-150 miljoner kronor sammantaget under det första och andra kvartalet. Under första kvartalet tyngdes Tele2 med 80 miljoner kronor för koncernen, varav 50 miljoner kronor för Sverige.

Roamingeffekterna var dock något som analytikerna antagligen har haft med i sina estimat.

"Sverige är i mångt och mycket i linje med förväntningarna, förutom nedskrivningen med 46 miljoner kronor. Men den är icke-kassaflödespåverkande, så den borde inte påverka förväntningarna framöver", säger hon.

Exklusive de negativa roamingeffekterna och nedskrivningen visade Tele2 Sverige en ökning i mobila tjänsteintäkter på 1 procent och för konsumentsegmentet var ökningen 3 procent.

"Trots att det fortsätter att vara en mycket konkurrensutsatt marknad fortsätter vi att visa en god utveckling. Vi såg att arpu (genomsnittlig intäkt per abonnent, reds anm) fortsätter att utvecklas positivt för både Comviq- och Tele2-märket. Det är en vibrerande, konkurrensutsatt miljö därute", säger Allison Kirkby.