Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-28 14:27:50

Crowdsoft förvärvar Flowscape - förklaring till affären

Crowdsoft Technology AB och Flowscape AB berättar mer om sammanslagningen och det nya bolaget.


Måndagen den 20 november informerades att bolagen Crowdsoft och Flowscape går samman för att ta en ledande position på den globala marknaden för IT-lösningar för moderna kontor, Workplace Experience Systems. Se Crowdsofts VD Anders Jönsson ihop med Flowscapes VD Peter Reigo berätta mer om respektive bolag samt om affären. Presentationen avslutas med frågor och svar. Den avslutande delen leds av Jan Klingspor, rådgivare vid transaktionen.

I filmklippet svaras bland annat på följande frågor:
  • Vilka konkreta problem löser Flowscapes system och hur kommenterar kunderna det?
  • Vilka fördelar för Crowdsofts produkt C-One innebär sammanslagningen?
  • Hur stor är den globala marknaden för det sammanslagna bolagets produkter?
  • Varför är målsättningen att nå 400 000 användare på fyra år rimlig?

Se presentationen på denna länk: https://tv.streamfabriken.com/crowdsoft

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      Flowscape

VD Anders Jönsson                                                                                                          VD Peter Reigo

Tel: +46 70 765 66 21                                                                                                      Tel: +46 70 942 46 87

Email: anders.jonsson@crowdsoft.com                                             Email: peter.reigo@flowscape.se 

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF