Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-22 07:52:46

RECIPHARM: AVVECKLINGSKOSTNAD 4 KV VÄNDE VINST TILL FÖRLUSTSTOCKHOLM (Direkt) Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar en nettoomsättning på 1.403 miljoner kronor under fjärde kvartalet (1.333), en ökning med 5,3 procent.

Ebitda uppgick till 226 miljoner kronor (229) motsvarande en ebitda-marginal på 16,1 procent (17,2).

Recipharm avser att avveckla verksamheten vid två anläggningar i Sverige och detta gav engångsposter som påverkade ebit och resultat före skatt med -240 miljoner kronor.

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -160 miljoner kronor (121). Ebit justerat för ovan nämnda engångsposter uppgick alltså till 80 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev -183 miljoner kronor (76) motsvarande ett resultat per aktie om -2:96 kronor före utspädning (1:09).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017 (1:50).