Stockholm 16:21
-0,56% Idag
+2,52% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-16 12:53:55

CHRISTIAN BERNER: KÖPER BOLAG INOM PUMP-/VÄRMETEKNIKSTOCKHOLM (Direkt) Christian Berner Tech Trade förvärvar Zander & Ingeström, ett bolag inom pump- och värmeteknik. Zander & Ingeströms omsättning 2017 uppgick till 124 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 16,4 miljjoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgår till 125 miljoner kronor på skuldfri basis och finansiering sker genom tillgänglig kassa, egna aktier och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskilling om max 15 miljoner kronor kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2018.

Tillträde äger rum den 1 mars 2018. Zander & Ingeström kommer att bedriva sin verksamhet som ett eget fristående bolag inom Christian Berners affärsområde Process & Miljö i Sverige.

Förvärvet förväntas ge en positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades vinst per aktie på årsbasis.