Stockholm 11:08
-0,49% Idag
-2,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-27 14:23:21

Penser Access: A1M Pharma - ROSgard klar för kliniska studier

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot sjönk rörelsekostnaderna med 30%. Minskningen var primärt driven av något lägre aktivitet då de prekliniska studierna för ROSgard redan är avslutade och bolaget väntar på ett godkännande från läkemedelsverket att påbörja en klinisk fas I-studie. Efter rapporten sänker vi vår kostnadsprognos för 2018 med SEKm 10 drivet av att merparten av de förberedelsekostnaderna för den kliniska studien redan har tagits under 2017. Med bakgrund av låg nyttjandegrad av optionsprogrammet i slutet av december meddelar bolaget att man planerar att genomföra en nyemission, vilket kan inbringa ca SEKm 83 vid fullteckning. Kapitalet kommer primärt användas till den kliniska studien för ROSgard. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rosgard-klar-kliniska-studier/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML