Stockholm 17:30
-0,05% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-03 09:54:34

TargetEveryone avtalar om förlängning av konvertibellån


TARGETEVERYONE AVTALAR OM FÖRLÄNGNING AV KONVERTIBELLÅN

Bolaget har kommit överens med en majoritet av innehavarna av de konvertibellån som ursprungligen förföll den 30 mars 2018 om en förlängning. Förlängningen avser motsvarande 96 % av nominellt 40,2 miljoner kronor i konvertibellån och kommer betalas ut senare i vår, dock senast den 25 maj 2018. Såsom kompensation erhåller de som förlänger lånet en årlig tilläggsränta om 6 % för tiden efter den 1 april fram till dess lånet återbetalas. Övriga kommer att få betalt genom av Bolaget anlitat emissionsinstitut.

Stockholm 2018-04-03

För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44

Denna information är sådan information som TargetEveryone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2018 kl 09.50. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2018-04-03.pdf

Om TargetEveryone
TargetEveryone är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com


Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML