Stockholm 15:11
+0,22% Idag
+6,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-22 09:04:44

NILSSON SPECIAL VEHICLES: FÅTT 2 UPPHANDLINGAR, 50 MLN KR/ÅRSTOCKHOLM (Direkt) Nilsson Special Vehicles har vunnit två nya upphandlingar avseende leverans av specialfordon. Det sammanlagda ordervärdet beräknas uppgå till cirka 50 miljoner kronor årligen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Jordbruksverket avseende bilar till distriktsveterinärer. Avtalet löper under två år med en option på ytterligare två år. Leverans av de första bilarna beräknas att ske under tredje kvartalet 2017 och avtalet beräknas ha ett värde om cirka 10 miljoner kronor årligen.

Nilsson har även erhållit ett tilldelningsbeslut i en offentlig upphandling från Västra Götalandsregionen avseende "Ambulansfordon 2016". Upphandlingen gäller ett avtal på två år med möjlighet till två års förlängning. Uppskattad volym är cirka 25 fordon/år för anbudsområde 1 och 2 där Nilsson tilldelats område.

Avtal mellan Västra Götalandsregionen och Nilsson har, på grund av att upphandlingen överprövats, ännu inte ingåtts. Nilsson återkommer med mer information så snart som bolaget erhållit Förvaltningsrättens utlåtande.