Stockholm 16:50
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-15 08:29:30

ISR: RÖRELSEFÖRLUST STEG I LINJE MED VERKSAMHETSPLANEN 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Rörelseresultatet för ISR, ett sedan i våras First North-listat läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på behandling av HIV, uppgick till minus 3,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-3,0).

Det framgår av delårsrapporten, där kvartalets resultat uppges vara i linje med bolagets verksamhetsplan.

Kassan och banktillgångar uppgick per den 30 september till 20,6 miljoner kronor.

Den till årsskiftet avgående vd:n Mikael Brönnegård nämner i sin rapportkommenttar att ISR under det tredje kvartalet har utvecklat en klinisk prövningsplan. En första fas IIa-studie beräknas starta under det första kvartalet 2018 där ISR:s läkemedelskandidat ISR48 kombineras med bromsmediciner.

"Svårigheterna att få starta den tidigare planerade fas IIb/III-studien i Sydafrika gör att ISR parallellt med en fortsatt dialog med olika parter i Sydafrika, fortsätter arbetet med att etablera ett potentiellt bolagssamarbete och start av studien i Kina", skriver Mikael Brönnegård.