Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-11-10 08:51:31

PAYNOVA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -6,2 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Betalningslösningsbolaget Paynova, noterat på NGM, redovisar ett resultat efter skatt på -6,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (-2,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:03 kronor (-0:02).


Nettoomsättningen uppgick till 7,4 miljoner kronor (6,9).


Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor (-1,8).