Stockholm 11:10
-0,40% Idag
-2,72% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-05 08:18:05

A1M PHARMA: I FORSKNINGSSAMARBETE SOM INLEDER KLINISKT PROGRAMSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med Antaros Medical för att genomföra en studie på människor som genomgår strålbehandling PRRT av neuroendokrina cancertumörer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien syftar till att undersöka de skadliga effekter strålningen i PRRT har på njurarna och benmärgen. Data från studien kommer ligga till grund för bolagets kommande kliniska studier.

Studien planeras att starta första kvartalet 2018 och beräknas pågå till första kvartalet 2019. Resultaten kommer delges A1M Pharma löpande under studiens gång, heter det.