Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-03 08:33:31

Ny CFO i TargetEveryone

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.


NY CFO I TARGETEVERYONE

TargetEveryone AB har utsett Vegard Brattum som ny CFO. Vegard kommer närmast från Posten Norge AS där han haft olika postioner bl. a. som ansvarig för M & A. Jan Benjaminson lämnar positionen som CFO för andra uppdrag men kommer att fortsätta att vara behjälplig om behov uppstår.

"Vi är mycket nöjda med att Vegard Brattum börjar på TargetEveryOne som ny CFO. Hans kombination av redovisningskompetens och omfattande erfarenhet av M & A-transaktioner gör att jag är övertygad om att han är den perfekta personen för att bidra till TargetEveryons fortsatta utveckling framåt, säger Björn Forslund, VD för TargetEveryone AB.

Vegard Brattum är 37 år och har en magisterexamen i Business and and Economics from BI Norwegian Business School. Han tillträder tjänsten omedelbart.

Stockholm 2018-05-03

För mer information, kontakta
Björn Forslund, VD, bjorn@targeteveryone.com, +47 48 48 38 38

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TargetEveryOne Pressrelease 2018-05-03.pdf

Om TargetEveryone TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 45 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA.
www.targeteveryone.com


Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55 691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML