Stockholm 17:30
+0,97% Idag
+20,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-19 14:06:40

COREM PROPERTY: FÖRVALTNINGSRESULTAT OM 100 MLN KR 4 KV (79)STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 261 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (223).

Driftöverskottet blev 190 miljoner kronor (166) och förvaltningsresultatet uppgick till 100 miljoner (79).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 168 miljoner kronor (200), medan resultatandelen från ägandet i Klövern uppgick till 250 miljoner kronor (79).

Efter skatt blev kvartalsresultatet 439 miljoner kronor (299), vilket motsvarade 1:16 kronor per stamaktie (0:77).

Helårsresultatet per stamaktie var 3:05 kronor (2:33).

En utdelning om 0:45 kronor per aktie föreslås för helåret 2018 (0:40).