Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-07-05 12:35:04

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 287 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar hyresintäkter på 492 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (460).

Driftöverskottet uppgick till 358 miljoner kronor (334) och förvaltningsresultatet blev 287 miljoner kronor (247).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 865 miljoner kronor i kvartalet (1.115).

Efter skatt blev resultatet 881 miljoner kronor (1.204). Resultatet per aktie var 4:72 kronor (6:47).