Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-20 08:09:26

SBB: FÖRVALTNINGSRESULTAT OM 28 MLN KR 4 KV (87)STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget SBB:s hyresintäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 453 miljoner kronor (384) och förvaltningsresultatet blev 28 miljoner kronor (87).

Det framgår av delårsrapporten på onsdagen.

I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om 125 miljoner kronor.

Nettoresultatet summerade till 691 miljoner kronor i kvartalet (381). Värdeförändringarna på fastigheter var 671 miljoner kronor under fjolårets sista kvartal (409).

Per stamaktie var det fjärde kvartalets resultat 0:83 kronor (0:48) och för det gångna helåret 2:07 kronor (3:60). Justerat resultat per stamaktie för 2018 var 2:31 kronor.

En utdelning om 0:25 kronor per stamaktie föreslås för 2018, mot 0:10 kronor för 2017.