Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-11 12:35:14

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -1:30 USD 71:87 -1,78% 23,11%
Brent, första termin -1:53 USD 81:56 -1,83% 28,17%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -98 USD 6.141 -1,57% -15,26%
Zink -19 USD 2.610 -0,72% -21,36%
Aluminium -23 USD 2.025 -1,10% -10,74%
Nickel -235 USD 12.445 -1,85% -2,47%
Bly -18 USD 1.892 -0,94% -23,94%
Tenn -25 USD 19.000 -0,13% -5,12%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +8:73 USD 1.203:56 0,73% -7,63%
Silver +0:11 USD 14:65 0,78% -14,93%

Dollarindex -0.34 95.17 -0,35% 3,31%
(högre = starkare USD)