Stockholm 10:56
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-16 07:10:55

FASTATOR: SUBSTANSVÄRDE 58:70 KR/AKTIE DEN 30/9STOCKHOLM (Direkt) First North-listade fastighetsholdingbolaget Fastator hade ett substansvärde om 58:70 kronor per aktie den 30 september.

Det framgår av delårsrapporten.

Resultatet för niomånadersperioden januari-september uppgick till 242 miljoner kronor (30,4).

"Det högre redovisade resultatet beror främst på värdeförändringen i det största innehavsbolaget Offentliga Hus som delvis beror på att de under 2018 har ökat förvärvstakten väsentligt, vilket har gett utslag i förvaltningsresultatet samt att fastighetsportföljens marknadsvärde har ökat som följd av ändrade marknads- och hyresförhållanden", skriver vd Joachim Kuylenstierna i rapporten.

Totalt uppgår orealiserade värdeförändringar i innehavsbolag till 226 miljoner kronor (48,3) under niomånadersperioden.