Stockholm 17:30
+0,59% Idag
+27,86% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-13 08:30:00

Delårsrapport Januari - September 2018


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     

Stark omsättningstillväxt i en fortsatt hård konkurrens

 • Inom segmentet Logistik & IT är tillväxten fortsatt stark, jämfört med motsvarande kvartal föregående
  år ökade omsättningen med 31 procent
 • Electra tar marknadsandelar inom jämförbara varuområden på en marknad i fortsatt tillväxt
 • Marknadens förflyttning mot mobilitet och telekom fortsätter men pressar lönsamheten
 • Electra köper möbelkedjan EM Home AB:s varumärken och kedjekontor

JULI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 437,7 (372,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,0 (7,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,6 (6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,82 (1,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,7 (41,3) MSEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 280,3 (1 159,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,4 (16,3) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,7 (13,7) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,47 (2,63) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,9 (48,3) MSEK.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,66 (36,80) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Electra har per den 25 oktober träffat överenskommelse att förvärva EM Home AB som bedriver kedjegemensam
verksamhet för de 32 butiker som ingår i möbelkedjan EMs franchisekoncept. I förvärvet ingår varumärket EM,
kedjekontoret och handlaravtal med de 32 lokala entreprenörerna som alla äger sina egna butiker.  

                    

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara
en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades
1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor
och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen
Nasdaq OMX, Small Cap.


Bilaga