Stockholm 17:10
+0,03% Idag
+1,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-08 10:47:27

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB


Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
Instrumentaktie
InnehavareChristian Berner Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 464 651
Antal rösträtter20 714 651
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2017-09-06
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 214 651
 - direkt innehavda rösträtter8 214 651
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier43,8 %
 - direkt innehavda rösträtter27,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 127,4 % 8 214 651
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT27,4 % 8 214 651
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRobert Ohlsson
 - telefon+46 708 32 36 62
 - mejlro@nordadvokater.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML