Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-24 16:00:00

Bambuser Årsstämma 20180424

Aktieägarna i Bambuser AB (publ) har idag, tisdagen den 24 april 2018, haft årsstämma där ny styrelse valdes.


I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Ingrid Bojner, Christer Thordson och Alexander MacIntyre omvaldes som styrelseledamöter samt nyvaldes Fredrik Ramberg och Mikael Ahlström. Fredrik Ramberg valdes till styrelsens ordförande.

Fredrik Ramberg, född 1949, är advokat med mer än 40 års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridisk rådgivning, innefattande bland annat omstruktureringar och styrelseuppdrag.

Mikael Ahlström, född 1971, är entreprenör och strateg med inriktning på innovation och digital utveckling av verksamheter. Mikael är medgrundare av och delägare i Hyper Island och Sprout Park.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor.


Kontaktinformation

Ingrid Bojner, Chairman of the Board

Mobile: +46 (0) 705 696 490

E-mail: ingrid@bambuser.com

Maryam Ghahremani, Interim CEO

Mobile: +46 (0) 708 72 02 66

eller besök: bambuser.com/ir och irisplatform.io


Bambuser är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder B2B-lösningar för livevideo. Sedan 2007 har Bolaget utvecklat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt att streama livevideo från mobiltelefoner och webbkameror till internet. Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bolagets tjänst användes för att rapportera om oroligheterna i Egypten under parlamentsva-let. Året efter producerades videos via Bambuser och användes i ett flertal tv-sändningar världen över under den s k arabiska våren. Idag är Bambusers tjänst installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Sedan 2014 har Bambuser valt att fokusera på B2B, Business-to-Business, för att få större spridning av bolagets produkter och stärka den långsiktiga intäktspotentialen. Bland kunderna finns bland annat bolag som Associated Press, Aftonbladet, NRK, DR, och Vinculums.


Attached html: HTML