Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-15 10:38:17

En större order för NFO Drives

NFO Drives har fått en order på 0,5 MSEK. Ordern är på produkter till en större ventilationsanläggning för ett garage. Produkterna kommer att levereras under tredje kvartalet 2019.


ExcelAir B.V levererar ventilationsanläggningar till underjordiska garage. ExcelAir har uppmärksammat att PWM (Pulse Width Modulation) frekvensomvandlare skapar störningar på utrustning som bl.a. elektrisk utrustning och utrustning för radiokommunikation som används i garagen. Genom att montera och använda NFO Sinus frekvensomvandlare uppstår inga störningar. NFO Sinus frekvensomvandlare tillåter också att man kan använda längre kabellängder utan att det uppstår några störningar. Dessa krav gör att NFO Sinus frekvensomvandlare passar utmärkt till Excel Airs applikationer. NFO Drives levererar också NFO PWM till ExcelAir för att komplettera anläggningen med enklare frekvensomvandlare där kravet på livslängd och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) störningar är lägre.

-         Denna ordern är också en bekräftelse på att vår strategi att vara en komplett leverantör och erbjuda en bredare produktpalett av frekvensomvandlare innehållande både NFO Sinus och NFO PWM är unikt och uppskattat av våra kunder, säger Johan Braun, VD för NFO Drives AB.


Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB

Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF