Stockholm 14:34
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-14 13:25:44

CombiGene uppmärksammas med en stor artikel i Nature, en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter

Det senaste numret av Nature (Nature | Vol 564 | 13 December 2018) uppmärksammar i en stor artikel CombiGenes verksamhet och möjligheterna att använda genterapi för behandling av epilepsi. I artikeln citeras både CombiGenes vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia och CombiGenes VD Jan Nilsson.


"Att CombiGene på detta sätt uppmärksammas i Nature gör mig otroligt stolt och glad. Det är ett tydligt tecken på att vår forskning och utveckling börjar väcka internationell uppmärksamhet. Med denna fantastiska avslutning på 2018 kommer vi att gå stärkta och ännu mer inspirerade in i 2019", säger CombiGenes VD Jan Nilsson.

Läs hela artikeln här:
https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-018-07644-y/d41586-018-07644-y.pdf


CombiGene AB (publ)

Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com


Om CombiGene AB

CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att i egen regi ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering i samarbete med andra aktörer.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.

Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF