Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,96% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-18 07:05:51

TARGET EVERYONE: KÖPER ÅTERSTÅENDE 70% AV CLOUD EXPLORERSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Target Everyone, verksamt inom mobil marknadsföring, har tecknat avtal om att förvärva återstående 70 procent av det norska företaget Cloud Explorers. Den totala köpeskillingen är 62,5 miljoner kronor, varav 50 miljoner kronor betalas kontant och 12,5 miljoner kronor med aktier i Target Everyone.

I samband med förvärvet genomför Target Everyone en riktad nyemission om 20 miljoner kronor till Formue Nord Markedsneutral och Formue Nord Fokus. Vidare tas lån på 15 miljoner kronor från samma bolag.

Det framgår av två pressmeddelanden.

Den riktade nyemissionen på 20 miljoner kronor och lånen på 15 miljoner kronor ska användas till den första delbetalningen avseende förvärvet av Cloud Explorers.

Samtidigt planeras det för en riktad nyemission av units till dessa två bolag, vilket kan komma att tillföra 30-40 miljoner kronor.

Target Everyone planerar även en nyemission av teckningsoptioner, vilka kan komma att tillföra 67,9-90,5 miljoner kronor.

Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma i närtid för att godkänna vissa av besluten.