Stockholm 17:30
-0,19% Idag
+18,81% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-23 08:43:50

INTEGRUM: FÖRETRÄDESEMISSION 25 MLN KR, FULLT SÄKERSTÄLLDSTOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i Integrum föreslår en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen innebär att fem befintliga aktier, oavsett serie, ger rätt att teckna två nya aktier

av serie B till kursen 7:00 kronor per aktie.

Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

"Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för fortsatt expansion enligt bolagets tillväxtplan", motiverar bolagets styrelse.

Av kapital som tas in via emissionen ska cirka 5 miljoner kronor gå till "ökat behov av rörelsekapital vid fortsatt tillväxt" och cirka 10 miljoner kronor för forskning och utveckling inom implantatsystem, samt för regulatoriska kostnader i samband med lansering av nya implantat och lansering på nya marknader.

Cirka 10 miljoner kronor ska användas till "påskyndad marknadsbearbetning för att snabbare bygga upp en position på framförallt den amerikanska marknaden", skriver bolaget.