Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-02 16:25:21

RÄNTOR/VALUTOR: SVAG ISM-SIFFRA SÄNKTE DOLLARNSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Som vanligt under månadens första handelsdag var PMI i fokus på måndagen.

Kinesisk PMI, som kom i helgen, satte tonen för den inledande handeln. Officiella inköpschefsindex för kinesisk industri visade en oväntat stor uppgång till 50,2. November-PMI innebar därmed den första månaden sedan i april som industriindexet låg över den kritiska gränsen 50 samtidigt som tjänste-PMI steg till den högsta nivån sedan i mars.

Bloomberg påpekade att det inte är ovanligt med stora hopp i aktiviteten efter att Kina haft längre helger såsom i samband med nationaldagen i oktober.

"Huruvida en enskild månads statistik kan signalera en stabilisering är tvivelaktigt och de ekonomiska indikatorerna är motsägelsefulla. Detta kan peka på en förbättrad trend men i så fall en begränsad förbättring. En tydlig förbättring kommer inte förrän tidigast i det första kvartalet 2020", sade Nie Wen, ekonom på Huabao, till Bloomberg News.

Börserna steg i den tidiga handeln samtidigt som långräntorna steg 6-7 punkter i både Europa och USA.

Under dagen avtog börsuppgången och på eftermiddagen kom ett surt ISM-utfall som sänkte dollarn och pressade amerikanska räntor.

ISM inköpschefsindex för industrin sjönk oväntat till 48,1 i november jämfört med 48,3 i oktober. Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var ett index på 49,5.

Vid svensk stängning var amerikanska tioåringen 6 punkter högre jämfört med svensk stängning i fredags på 1,82. Men 2 punkter lägre än högsta nivån som noterades under måndagen.

Dollarn hade tappat till 109:34 mot yenen och 1:1062 mot euron, jämfört med 109:53 respektive 1:1004 vid svensk stängning på fredagen.

Industri-PMI för euroområdet steg till definitiva 46,9 i november, jämfört med 45,9 föregående månad.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades ett index på 46,6, i linje med den preliminära statistiken.

Markits chefekonom Chris Williamson noterade att ett nytt brant fall i industriproduktionen i november innebär att den varuproducerande sektorn sannolikt har tyngt euroområdets ekonomi rejält i sista kvartalet 2019.

Även om det fortfarande signalerar en brant nedgångstakt ger industri-PMI vissa uppmuntrande signaler som kommer öka spekulationen om att det värsta är över för industrin i euroområdet, konstaterade han.

Svensk industri-PMI sjönk till 45,4 i november från oreviderade 46,0, väntat var istället en uppgång till 46,7, enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Silf/Swedbank skrev i en kommentar att aktiviteten i industrin minskade för tredje raka månaden "till nivåer vi inte sett sedan 2012.

"Ännu finns det inga entydiga tecken på en vändning även om produktionsplanerna var en positiv konjunktursignal i november", sade Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Han lade till att det faktum att samtliga delindex exklusive lager befinner sig under 50-strecket för tredje månaden i rad "antyder om en svag aktivitet i industrin".

Susanne Spector på Nordea skrev att utfallet befäster bilden av att tillväxtutsikterna för tillverkningsindustrin är bleka.

"Allt som allt är global efterfrågan svag, vilket reflekteras i PMI. Låga nivåer i svensk PMI pekar också på fortsatt försämring för den europeiska tillverkningsindustrin. Men dagens utfall kommer sannolikt inte påverka Riksbanken, som väntas höja räntan till noll i december", skrev hon.

Kronan tappade några öre i samband med PMI-siffran, men större delen av dagens rörelse har kommit under eftermiddagen. Mot dollarn har den stärkts 1 öre jämfört med fredagen till 9:54 och mot euron har den tappat 5 öre till 10:56.

Jämfört med fredagens svenska stängning är kronan 3 öre svagare mot euron och 1 öre svagare mot dollarn.

Dagens handelsnyhet kom från Vita huset. Donald Trump meddelade via Twitter att USA kommer att återinföra tullar på stål och aluminium som importeras från Brasilien och Argentina.

Han skrev att Brasilien och Argentina har devalverat sina valutor "vilket inte är bra för våra jordbrukare".

Presidenten uppmanade också Fed att agera så att länder inte längre utnyttjar USA:s starka dollar genom devalvering.

"Det gör det väldigt svårt för vår industri och våra jordbrukare att rättvist exportera sina varor. Sänk räntor och lätta - Fed!", skrev presidenten.