Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,73% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-09-21 08:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tecknar 15-årigt hyresavtal med Polisen om ett nytt polishus i Örnsköldsvik

Den 9 september 2021 tecknade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB")  ett 15-årigt hyresavtal med Polisen, gällande det nya polishuset i Örnsköldsvik.


"Polismyndigheten är en viktig hyresgäst hos oss och det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg i uppförandet av ett nytt, modernt och hållbart polishus i Örnsköldsvik. Projektet är en viktig del i utvecklingen av Örnsköldsvik och ligger helt i linje med vår strategi att vara Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur," säger Christer Melander, Regionchef Norr på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Det nya miljöklassade polishuset kommer byggas intill E4:n, nedanför Paradisbadet med en totalyta på nära 9 000 kvm. Det centrala läget i kombination med en ny och mer modern arkitektur anses långsiktigt kunna tillgodose polisens behov.

"Vi har under lång tid varit i behov av mer ändamålsenliga lokaler. I ett nytt polishus kommer vi kunna växa och bli fler samtidigt som vi kan bidra till ökad trygghet och högre polisnärvaro i lokalsamhället," säger Dick Danielsson, lokalpolisområdeschef, Norra Ångermanland.

"Detta är ett viktigt steg i projektet som möjliggör en tryggare stad samt en positiv utveckling och förtätning av stadskärnan," säger Marcus Elfving, fastighetsstrateg på Örnsköldsviks kommun.

Arbetet med detaljplanen pågår och byggstart väntas ske 2023. Enligt den preliminära tidsplanen ska det nya polishuset stå klart under 2025 och byggas som Miljöbyggnad Silver.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Melander, Regionchef Norr, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, christer.melander@sbbnorden.se


Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF