Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-01-10 08:58:39

COMBIGENE: VILL TA IN DRYGT 14 MLN KR I NYEMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Aktietorgslistade Combigene vill ta in cirka 14,2 miljoner kronor i en nyemission till befintliga aktieägare.

Det kapital som tillförs ska användas för att finansiera Combigenes fortsatta prekliniska utveckling som en förberedelse för att gå in i klinik, skriver Combigene i ett pressmeddelande.

För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 2 februari erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie.

Avsikten är att söka säkerställa erbjudandet med ett belopp om 11,4 miljoner kronor, motsvarande cirka 80,5 procent av erbjudandet, skriver Combigene.

En extra bolagsstämma den 26 januari ska ta ställning till emissionen. Teckningsperioden löper sedan 6-20 februari.

Combigene har också beslutat att tidigarelägga sin bokslutskommuniké till den 31 januari.