Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-19 13:10:01

Nya leveranser för Willak med värde drygt 1MSEK

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har tecknat avsiktsförklaring om nya leveranser till ett större byggbolag i Skåne som startar under slutet Q1 2018 till ett värde av drygt 1MSEK.


NYA LEVERANSER FÖR WILLAK MED VÄRDE DRYGT 1MSEK

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") har tecknat avsiktsförklaring om nya leveranser till ett större byggbolag i Skåne som startar under slutet Q1 2018 till ett värde av drygt 1MSEK.

Willak har relativt god leveransvolym i både december och januari. Det kommer att redovisas i kommande "Försäljning och nyckeltal". Den bekräftelse som bolaget har fått från både Miljöbyggarna i Linköping och ED Bygg resulterar i flera repeatorder från fler tidigare kunder. Det förväntade ordertillflödet för Q2 2018 gör att Bolaget kommer att producera för leveranser i Q2 2018 under februari för att klara leveranserna. Förhandlingar pågår med två kunder med större order som startar under Q2 2018. Tecknade avtal kommer att annonseras senare.

Martin Axelsson, VD, " Vårt nyintroducerade produktkoncept med ett antal branschunika lösningar börjar resultera. Vår teknik innebär att vi nu kan leverera kundspecifika lösningar för specialbyggen som skolor och kontor. Det innefattar även speciallösningar för takvåningskonstruktioner. Vår tekniska bredd skapar ett större marknadsunderlag" 

Linköping, 19 december 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 13:10.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
WilLak Pressrelease 2017-12-19.pdf

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Nyutveckling har breddat produktutbudet så att lösningar för annan typ av byggnation så som skolor mm ingår i programmet.

WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML