Stockholm 14:01
+0,84% Idag
+12,95% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-24 09:01:46

AHLSTROM-MUNKSJÖ: HAR HITTAT NYA SYNERGIER OM 10 MLN EUR/ÅRSTOCKHOLM (Direkt) Specialpapperstillverkaren Ahlström-Munksjös jämförbara ebitda-resultat kom in något under analytikernas förväntningar i SME Direkts prognossammanställning.

Arbetet med att utvinna synergier i sammanslagningen mellan Ahlstrom och Munksjö ligger dock "långt före" plan och nya synergier har identifierats.

"Utöver tidigare kommunicerade synergier på över 40 miljoner euro har vi fortsatt arbetet och identifierat ytterligare synergier och kostnadsbesparingar med en total resultatförbättringseffekt om 10 miljoner euro årligen, som ska nås före utgången av första kvartalet 2019", skriver nye vd:n Hans Sohlström i delårsrapporten.

De nya besparingarna omfattar en anpassning av koncernstrukturen, med inriktning på lokalt resultatansvar och små koncernfunktioner. Bland annat ska alla huvudkontorsaktiviteter flyttas till Helsingfors.

Ahlstrom-Munksjö redovisar ett justerat ebitda-resultat på 66,7 miljoner euro för det första kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett justerat ebitda-resultat på 69,6 miljoner euro. Försäljningen uppgick till 572 miljoner euro. Väntat var en försäljning på 577 miljoner.