Stockholm 17:30
-1,92% Idag
+12,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-06 12:40:12

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12.35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -1:65 USD 51:24 -3,14% -15,1%
Brent, första termin -2:04 USD 59:52 -3,31% -10,7%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -86 USD 6.089 -1,39% -15,98%
Zink -38 USD 2.581 -1,43% -22,25%
Aluminium -29 USD 1.941 -1,45% -14,44%
Nickel -270 USD 10.955 -2,41% -14,15%
Bly -21 USD 1.962 -1,06% -21,13%
Tenn -200 USD 18.980 -1,04% -5,22%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -1:26 USD 1.236:00 -0,10% -5,15%
Silver -0:14 USD 14:18 -0,95% -15,23%

Dollarindex +0.03 97.10 0,03% 5,40%
(högre = starkare USD)