Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-25 11:38:58

MY TASTE: KÖPER KAMPANJJAKT I SVERIGE, BETALAR 10 MLN INITIALTSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade matsajten My Taste har tecknat avtal om att förvärva Kampanjjakt i Sverige, ett bolag med bas i Stockholm som äger och driver ett nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker.

My Taste betalar inledningsvis en kontant köpeskilling på 10 miljoner kronor. Därutöver betalas 5 miljoner kronor månadsvis under kommande tolv månader.

Tilläggsköpeskillingen som är resultatbaserad betalas antingen i en kombination av aktier och kontanta medel eller helt kontant över kommande tre år. Tilläggsköpeskillingen kan som högst uppgå till maximalt 23 miljoner kronor, uppger bolaget.

Transaktionen bygger på en multipel på 4,5 till 5 gånger vinsten efter skatt.

Finansieringen av köpet planeras ske genom refinansiering av den befintliga konvertibeln på 14,4 miljoner kronor och en utökning av den med ytterligare maximalt 20 miljoner kronor.

Utökningen av konvertibeln sker genom en riktad konvertibelemission på marknadsmässiga villkor mot strategiskt utvalda investerare. Affären är villkorad av ett framgångsrikt genomförande av emissionen. Diskussioner har påbörjats och förväntas avslutas inom de närmsta veckorna, uppger My Taste.

Kampanjjakt i Sverige har haft en kraftig omsättningstillväxt sedan starten med starka positiva resultat. My Taste beräknar att Kampanjjakt i Sverige kommer att bidra till My Taste-koncernens ebitda-resultat med mellan 8 och 10 miljoner kronor under de första tolv månaderna efter att transaktionen genomförts.